Registračné poplatky / Registration Fees

Termín pre online registráciu na podujatie: do 7. 10. 2018

Deadline for event online registration: by 7. 10. 2018

 

REGISTRÁCIA 
REGISTRATION

Registračný poplatok ČLEN
Registration fee MEMBER

Registračný poplatok NEČLEN
Registration fee NON MEMBER

REGISTRÁCIA DO 30.9.2018
REGISTRATION UNTIL 30.9.2018
40 € 60 €
REGISTRÁCIA NA MIESTE
REGISTRATION ON THE SPOT
60 € 80 €
REGISTRÁCIA SESTRY DO 30.9.2018
REGISTRATION NURSE UNTIL 30.9.2018
20 € 25 €
REGISTRÁCIA SESTRY NA MIESTE
REGISTRATION NURSE ON THE SPOT
25 € 30 €

 

Registračný poplatok uhradíte prevodom na účet:
Registration fee should be paid to account number below:

Banka / Bank: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
Adresa / Bank address: Šancová 1/A, 813 33 Bratislava, Slovakia
Čislo účtu / Account number: 6624435018 / 1111
SWIFT: UNCRSKBX
IBAN: SK52 1111 000­0 0066 2443 5­018

Pri zadávaní platby prosíme uviesť meno, priezvisko a krajinu účastníka a variabilný symbol 20181018.
When setting the payment, please in the information for the recipient, indicate:
name, surname and country of the participant and variable symbol 20181018.