Združenie ambulantných lekárov Slovenska
Slovenská oftalmologická spoločnosť

Vás pozývajú na 

Odborný oftalmologický webinár
5.6.2020

Organizátor: MUDr. Ľubica Veselá, MUDr. Pavol Veselý

Odborný garant: Prof. PhDr. MUDr. Alena Furdová, PhD., MPH, MSc., FEBO

Stiahnuť program v pdf

ODBORNÝ PROGRAM:

BLOK I. ( 9:00 – 10:00 )

Manažment akútneho glaukómového záchvatu (15 min.)
Kopálová Kamila; VESELY očná klinika (Bratislava)

Sivý zákal podmienený Alportovým syndrómom (10 min.)
Veselý Pavol; VESELY očná klinika (Bratislava)

Retinopathia leukemica (10 min.)
Bačíková Silvia; VESELY očná klinika (Bratislava)

Edém makuly po operácii sivého zákalu (15 min.)
Veselý Pavol, Kuriš Peter; VESELY, očná klinika (Bratislava), Excelens (Bratislava)

Diskusia

BLOK II. (11:00 – 12:00 )

Edém terča zrakového nervu (10 min.)
Bačíková Silvia; VESELY očná klinika (Bratislava)

Na aké meranie výšky IOT po refrakčnom zákroku na rohovke sa možno spoľahnúť? (15 min.)
Veselý Pavol; VESELY očná klinika (Bratislava)

Syndróm suchého oka – moderná diagnostika a liečba (15 min.)
Kopálová Kamila; VESELY očná klinika (Bratislava)

Keratoplastika po keratoplastike (10 min.)
Veselý Pavol; VESELY očná klinika (Bratislava)

Diskusia

BLOK III. ( 13:00 – 14:00 )

Predné a intermediárne uveitídy v klinickej praxi (15 min.)
Cikatricisová Eva; VESELY očná klinika (Bratislava)

Endoftalmitída a TASS- podobné ale odlišné (15 min.)
Veselý Pavol; VESELY očná klinika (Bratislava)

Difúzna lamelárna keratitída (10 min.)
Cikatricisová Eva; VESELY očná klinika (Bratislava)

Zonulárna keratopatia a chelácia rohovky (10 min.)
Jurčišin Ondrej, Veselý Pavol; VESELY očná klinika (Poprad)

Diskusia

BLOK IV. ( 14:00 – 15:00 )

Vrodená anirídia (10 min.)
Jurčišin Ondrej, Veselý Pavol; VESELY očná klinika (Poprad)

Nádory kože mihalníc a vnútorného kútika – zdravotný aj sociálny problém (15 min.)
Furdová Alena; Klinika oftalmológie LF UK a UN Ružinov (Bratislava)

Pupilotónia a Adieho syndróm (10 min.)
Horkovičová Kristína; Klinika oftalmológie LF UK a UN Ružinov (Bratislava)

Konzervatína terapia glaukómu (15 min.)
Vodrážková Erika; Poliklinika Strečnianska, VESELY očná klinika (Bratislava)

Diskusia