Odborný garant

Organizátor webinára

Podujatie je podporené edukačným grantom spoločnosti

Technické zabezpečenie 

TAJPAN s.r.o.
Vážska 1, 821 07 Bratislava
Slovenská republika
www.tajpan.com

Akreditácia

Ing. Zuzana Fúzová

Mobile: + 421 (911) 454 291
Email: zuzana.fuzova@tajpan.com
 

Technický support: