ABSTRAKTY / ABSTRACTS

Vážený účastník, pri nahrávaní abstraktov sa prosím zaregistrujte v časti LOGIN.
Dear congress participant, to add your abstract please register in section LOGIN to the website.

Termín na zaslanie abstraktov: 16.9.2018
Deadline for submission of the abstracts: by 16. 9. 2018